-- Klachten | Van Dalen -

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?
Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening van Dalen en hoe jij die ervaren hebt. Toch vragen wij je vriendelijk om jouw klacht aan de afdeling klantenservice door te geven. Wij raden je aan de klacht per e-mail in te dienen. De afdeling klantenservice van Van Dalen zal de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid op te lossen.

Van Dalen contactgegevens:
E-mailadres: support@vandalen.nl

Na ontvangst van jouw klacht ontvang je van de klantenservice een bevestiging. Eén van klantenservice medewerkers zal jouw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kun je ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk, waar Van Dalen bij aangesloten is. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om jouw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Een geschil tussen consument en ondernemer kan ook opgelost worden zonder dat er een rechter aan te pas hoeft komen. Online Dispute Resolution (ODR) is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting: alternatief voor een gerechtelijke procedure. Dit platform is bedoeld om E-commerce-geschillen tussen consument en ondernemer op de lossen. Als je een klacht hebt over een online aankoop, kun je deze via dit platform indienen. De klacht wordt vervolgens behandeld door een geschillenorgaan.

Wat moet ik doen als ik verkeerde of beschadigde artikelen heb ontvangen?
Indien je bestelling verkeerde artikelen bevat of beschadigd door jou ontvangen zijn, verzoeken wij je dit uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst aan ons te melden via support@vandalen.nl. Bij ontvangst van jouw melding zullen wij intern kijken naar een passende oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.
Klantenservice